payrollingofferte.com

Payrollingofferte

Welkom op de website met uitleg en informatie over hoe u het best een payrollingofferte bij een payrollingbedrijf in Nederland kunt aanvragen en waar u dan op moet letten.

Bent u als ondernemer en/of werkgever in Nederland op zoek naar informatie over payrolling? Zoekt u een payrollingbedrijf voor uw bedrijf? Of wilt u een payrollingofferte ontvangen en weten waar u dan op moet letten? Stopt u dan met verder zoeken! Op al deze vragen geven wij u hieronder antwoord, informatie en uitleg.

Meer informatie over een payrollingofferte

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen. Of wilt u nog meer payrolling informatie van ons ontvangen? Vraagt u dan een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of overzichtelijke payrollingofferte voor uw bedrijf bij ons aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payrolling voor uzelf, uw bedrijf, werknemers, CAO, sector en/of branche en onze bijbehorende payrollingtarieven in Nederland.

Vraag een vrijblijvende payrollingofferte over payrolling aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payrolling?

Bij payrolling wordt een payrollingbedrijf op papier de juridische werkgever van (1 of meer) van uw medewerkers. Dit is ook direct het grootste verschil tussen payrolling en een loonadministratiekantoor of accountant in Nederland. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw medewerkers, met alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van dien.

Wat doet u nog zelf bij payrolling

U werft en selecteert bij payrolling o.a. nog steeds zelf uw eigen (nieuwe) medewerkers. Ook bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw medewerkers. Verzorgt u de planning, c.q. roostering, en houdt u ook nog steeds het contact met uw medewerkers op de werkvloer. Zoals u ziet verandert er dus niet veel met payrolling!

Het payrollingbedrijf verzorgt echter bij payrolling als juridische werkgever van uw medewerkers o.a. nu de betalingen van de nettosalarissen, afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

Waarom van payrolling gebruikmaken?

U huurt/least dus met payrolling als het ware uw eigen medewerkers terug. Maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payrolling hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt.

Is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten de belangrijkste reden om zijn/haar medewerkers naar payrolling over te zetten. Er zijn daardoor momenteel meer dan 200.000 payrollingwerknemers dagelijks in Nederland werkzaam.

Laat ons u ook verder helpen en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte over payrolling bij ons aan!

Waarom payrolling?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, employeebenefits, pensioenen, arbodienst, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een ondernemer en/of werkgever in Nederland afkomen.

Als ondernemer en/of werkgever heeft u vaak geen zin en tijd om u zich daarin te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische werkgeversrisico’s op personeelsgebied voor uw bedrijf kunt overzien. Een oplossing voor u en uw bedrijf is dan de dienstverlening payrolling van een payrollingbedrijf!

Het payrollingbedrijf wordt bij payrolling administratief én juridisch de werkgever van uw personeel. Zij draagt daardoor o.a. zorg voor arbeidscontracten, salarissen, ziektebegeleiding volgens de Wet Verbetering Poortwachter. En weet precies wanneer iemand bij u op een vast arbeidscontract aanspraak kan maken. Zo komt u met payrolling juridisch nooit meer voor verrassingen te staan.

Het enige dat uw medewerkers bij gebruik van de dienstverlening payrolling merken. Is dat zij hun salaris van een payrollingbedrijf ontvangen. Functioneringsgesprekken, het kerstpakket, Sinterklaas, jubilea en loopbaanvooruitzichten blijven namelijk allemaal gewoon uw eigen verantwoordelijkheid bij payrolling.

Vraag een vrijblijvende payrollingofferte over payrolling aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Waar bij payrolling op letten?

Let u er allereerst op wat er in (1.) de payrollingfactor van het desbetreffende payrollingbedrijf zit (zie onderstaande opbouw payrollingfactor).

Doorloopt u daarna onze (2.) payrollingtariefchecklist. Let u hierbij vooral op de punten voor wat betreft de regelingen en afspraken aangaande ziekte (nacalculatie?), ontslag en pensioen bij een payrollingbedrijf.

Laat u daarnaast diverse (3.) payrollingtariefberekeningen voor de verschillende werknemers maken, die bij u in dienst zijn of komen en op de payrolling wilt plaatsen. En tenslotte hebben wij ook nog wat (4.) tips en tricks vermeld, die u bij uw beslissing om van payrolling gebruik te gaan maken kunt hanteren.

1. Opbouw payrollingfactor

Hieronder ziet u hoe een payrollingfactor in Nederland minimaal dient te zijn opgebouwd.

Brutoloon medewerker:

* Netto salaris medewerker;
* Betaling werkgeverslasten (CAO) loonbelasting, sociale premies (o.a. WW-premies, Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), Uniforme opslag kinderopvang (Aof), Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk), Werkgeversheffing ZVW = totaal circa 27%) en pensioen (minimaal 14,6%), evt. scholingsregeling;

+

Reserveringen en indirecte werkgeverslasten:

* Reservering vakantiegeld (wettelijk minimaal 8%);
* Reservering vakantiedagen (wettelijk minimaal 20 dagen, 11%);
* Reservering feestdagen (2,6%, 5-7 dagen);
* Reservering ziektedagen (tussen de 5-7 dagen, 4,2%);
* Kort verzuim (calamiteitenverlof), bijzonder (buitengewoon) verlof (0,6%);
* Evt. ADV of ATV, senioren- en kortdurend zorgverlofdagen, geboorteverlof (zie Wet Arbeid en Zorg (WaZo))(0,4%);
* Indirecte werkgeverslasten o.a. ziekteverzuimverzekering (premie), salarisadministratie (accountant), arbodienst;

+

Toeslag (marge) payrollingbedrijf:

* O.a. Juridische kwesties, urenverwerking, contractbeheer, ziektebegeleiding, risico’s, service en ondersteuning (m.b.t. diverse vragen) aan ondernemer en medewerkers.

= PAYROLLINGFACTOR

Alles bij elkaar opgeteld zijn de loongerelateerde werkgeverskosten (afhankelijk van uw CAO) en indirecte werkgeverskosten voor u als werkgever circa 50-60%. O.a. boekhouder, accountant, arbodienst, verzekeringen en hard en software systemen (verzuim, salaris- en personeelsadministratie).

Uw exacte payrollingfactor (v.w.b. opslag) bij een payrollingbedrijf is per aanbieder verschillend. En is afhankelijk van o.a. a.) de functie van de werknemer, b.) de geldende CAO, c.) het aantal gewerkte uren (het werk rond 1 payrollingwerknemer is verhoudingsgewijs duurder dan bij 20) en d.) het ziekteverzuim onder uw werknemers over de afgelopen jaren binnen uw bedrijf.

Vraagt u daarnaast bij het payrollingbedrijf wat uw payrollingfactor is. Als er e.) een koppeling v.w.b. de urenregistratie- en verwerking, met uw kassa of urenregistratiesysteem kan worden gemaakt. I.v.m. minder werkzaamheden en kans op minder fouten bij het payrollingbedrijf hierdoor. Is een lagere payrollingfactor en dus ook een lager payrollingtarief bij het payrollingbedrijf niet meer dan logisch.

Tenslotte, let u bij een payrollingbedrijf ook goed op de mogelijke verschillende payrollingfactoren door f.) het verschil in betalingstermijnen. Een payrollingbedrijf financiert namelijk de salarissen van uw werknemers bij payrolling voor en hoe sneller u dus betaalt (automatische incasso). Hoe lager de payrollingfactor vaak zal zijn.

Vraag een vrijblijvende payrollingofferte over payrolling aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Voor wie is payrolling interessant?

In feite is het werken met payrolling voor zowel kortlopende als lange termijn projecten voor iedere organisatie, die met werknemers in Nederland werkt interessant. Dit komt doordat u met payrolling efficiënter inkoopt en risico’s beperkt. Financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payrolling niet meer over CAO-wijzigingen, wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken in Nederland hoeft te bekommeren. Geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst met payrolling krijgt. Geen kosten van pensioenfondsen, personeelsverzekeringen en arbodienst heeft. En tenslotte geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een geld en kostenbesparing zouden u dat opleveren!

Payrollingtariefopbouw

Payrollingbedrijven hanteren drie verschillende soorten payrollingtariefopbouw varianten in payrollingberekeningen. De meest gebruikte variant in Nederland is:

1. Bruto “exclusief uurloon” x payrollingfactor

Bij deze payrollingtariefopbouw variant is het belangrijk dat u goed oplet wat er met het bruto “exclusief uurloon” wordt bedoeld. Is het payrollingtarief bij een payrollingbedrijf namelijk “inclusief” of “exclusief” reservering vakantiegeld en/of vakantiedagen opgebouwd? Dit is namelijk één van de meest voorkomende payrolling trucjes in Nederland. Hierdoor lijkt het namelijk dat een payrollingbedrijf met haar aangeboden payrollingtarief, c.q. payrollingfactor, circa 20% goedkoper dan het payrollingtarief o.b.v. van bovenstaande transparante payrollingberekening is.

Naast bovenstaande punt is het ook van belang om altijd te weten wat er wel/niet in de payrollingfactor van een payrollingbedrijf o.a. qua ziekte, ontslag, feestdagen, bijzonder verlof, kort zuim, zorg verlof, geboorteverlof, ATV/ADV en leeftijdsdagen, pensioen en werknemersverzekeringen zit.

In Nederland zijn er naast bovenstaande payrollingbedrijven ook nog steeds payrollingbedrijven, die zeggen dat payrolling u maar “€ 0,10 per uur” kost! Bij deze payrollingtarief uitspraak is het van belang om te weten dat u uiteindelijk naast de € 0,10 marge (toeslag) ook al een marge in de payrollingfactor van dit soort payrollingbedrijven heeft betaald! Het payrollingtarief is dan:

2. Brutoloon “exclusief uurloon” x payrollingfactor + marge (toeslag)

De (3.) minst transparante payrollingtariefopbouw variant die steeds vaker in Nederland wordt toegepast. Is een payrollingberekening o.b.v. een vast percentage over de kostprijs van het payrollingbedrijf. Zeer belangrijk bij deze vorm van payrollingtariefopbouw is om te weten wat het payrollingbedrijf onder haar kostprijs verstaat. Inclusief of exclusief vakantiedagen en geld, etc. (zie bovenstaand). Het payrollingtarief is dan:

3. Kostprijs payrollingbedrijf + %

Uitleg payrollingtariefberekening

Nu u dit alles over een payrollingfactor en tariefopbouw weet. Kunt u zelf een payrollingberekening maken of dit door het payrollingbedrijf laten doen. Dit zodat u precies weet wat uw payrollingwerknemer u als werkgever bij payrolling per daadwerkelijk gewerkt uur kost. De kostprijs per uur is namelijk het payrollingtarief bij het payrollingbedrijf.

Het meest transparant is deze payrollingtariefberekening dus altijd op basis van de bovenstaande opgebouwde payrollingfactor te doen (dus incl. alle kostenposten en reserveringen) en deze vervolgens met een bruto “exclusief” uurloon van €10,- te vermenigvuldigen. U kunt het exacte bruto exclusief uurloon voor uw werknemer ook vanuit de voor u geldende-CAO of het Wettelijke Minimum Loon (WML) per uur vaststellen. Vervolgens vermenigvuldigt u dit bruto “exclusief” uurloon met de payrollingfactor van het payrollingbedrijf. De payrollingtariefberekening bij een payrollingbedrijf ziet er dan als volgt uit.

Payrollingtarief (=payrollingkosten werkgever per daadwerkelijke gewerkt uur):

  € 10 x b.v. 1,65 (payrollingfactor) = € 16,50

Wilt u bovenstaande payrollingtarief met uw eigen interne payrollingtarief (= personeelskosten per uur) vergelijken. Vermenigvuldigt u dan het bovenstaande payrollingtarief met 0,87 of deel uw eigen personeelskosten per uur met 0,87. Dit is namelijk ongeveer het percentage dat uw medewerkers bij u of het payrollingbedrijf ook daadwerkelijk productief voor u zijn (260 werkbare dagen per jaar – (o.a. vakantiedagen, feestdagen, ziekte, bijzonder verlof, zorg verlof en kort verzuim) : 260= circa 87%)

De vergelijking van payrollingkosten bij u en een payrollingbedrijf ziet er in de praktijk dan b.v. als volgt uit:

1. Payrollingtarief werkgever per uur:

  € 10 x b.v. 1,65 (payrollingfactor) + evt. € 0,10 (marge/toeslag) =
  € 16,60 x 0,87 = € 14,44

2. Kostprijs personeelskosten ondernemer per uur:

  € 10 x 1,40-1.50 (directe werkgeverslasten (b.v. pensioen, sociale premies, scholingsfonds) + indirecte werkgeverslasten (b.v. arbodienst, ziekteverzuimverzekering, accountant etc.) =
  € 14,00 – € 15,00

U ziet voor een minimaal verschil per uur. Bent u als werkgever met payrolling van al uw administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s voor ziekte en ontslag verlost. Hoe dit kleine verschil komt? Dit komt doordat payrollingbedrijven veel payrollingwerknemers (meer dan 200.000 payrollingwerknemers in Nederland) in dienst hebben. En zij hierdoor verzekeringen en arbodienst goedkoper in kunnen kopen. Daarnaast kennen zij een hoge automatiseringsgraad m.b.t. de salaris- en personeelsadministratie (urenverwerking) en hebben zij een strakke ziektebegeleiding. Hierdoor liggen hun verzuimpercentages vaak lager dan het landelijk gemiddelde.

Wanneer u bovenstaande payrollingberekeningen bij een payrollingbedrijf of zelf wilt maken. Dan doet u er verstandig aan dit voor al uw verschillende medewerkers te laat doen. De payrollingfactoren voor studenten en/of scholieren liggen namelijk lager dan voor medewerkers met bepaalde of onbepaalde tijdscontracten binnen uw bedrijf. Dit komt doordat zij vaak i.v.m. hun leeftijd geen pensioenopbouw, zeker scholieren, en nihil/bijna geen ziekte en ontslagrisico’s kennen. Dit zijn dan ook de redenen dat u bij studenten en/of scholieren de uitkomst niet met 0,87 maar met 0,90 vermenigvuldigt.

Twijfelt u na dit alles te hebben gelezen nog steeds, om uw medewerkers naar payrolling over te zetten. Kijkt u dan nog eens, los van de kosten, goed naar de hier onder genoemde voordelen van payrolling. Daarnaast is het in Nederland zo dat u als werkgever gedurende het jaar met wel bijna 20 verschillende instanties, organisaties, bedrijven, adviseurs of leveranciers te maken heeft: (a.) softwareleverancier personeels- en salarisadministratiesysteem,(b.) softwareleverancier urenregistratie en/of -verwerkingssysteem, (c.) accountant, (d.) loonadministratiekantoor, (e.) HR-adviseur (op gebied van o.a. CAO en arbeidsvoorwaarden: CAO- en wet- en regelgevingswijzigingen, contractbeheer, beloningsvoorwaarden, Werkkostenregeling, extraterritoriale kostenregeling), (f.) Belastingdienst, (g.) pensioenfonds, (h.) arbodienst, (i.) Anw-hiaatverzekering, (j.) WIA-verzekering, (k.) ziekengeldverzekering, (l.) arbeidsjurist (up to date arbeidsovereenkomsten/juridische bijstand arbeidsconflicten), (m.) leverancier verzuimmanagementpakket, (n.) casemanagers, (o.) mediator, (p.) branchevereniging, (q.) productschap, (r.) bedrijfsvereniging, (s.) opleidingen, (t.) subsidies, (u.) UWV, (v.) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) …. en bij payrolling maar met 1!

Werkt u tenslotte voor uw zelf geworven en geselecteerden medewerkers met een uitzendbureau samen? Dan bent u met payrolling sowieso goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen tussen een uitzendbureau en payrollingbedrijf voor u bij deze zelf geworven medewerkers tot enkele euro’s per uur oplopen!

Payrollingofferte en ziekte

Waarop moet u voor uzelf en uw medewerkers nu bij een payrollingofferte en ziekte op letten?

In Nederland heeft een werkgever t.o.v. zijn medewerkers de wettelijke verplichting om 70% van het loon bij ziekte twee jaar lang door te betalen. Valt u als werkgever onder een algemeen verbindend verklaarde CAO dan staan hierover vaak afwijkende bepalingen in uw CAO (b.v. 1e jaar 100% en 2e jaar 70%). Veel ondernemers en/of werkgevers sluiten hiervoor dan ook een ziekengeldverzekering (verzuimverzekering) met evt. een eigen risicoperiode af.

Eigen risicodrager WGA

Een andere belangrijke beslissing voor u als werkgever bij ziekte is of u eigen risicodrager voor de WIA (WGA) bent. Dit voor het geval 1 van uw medewerkers na twee jaar ziekte recht op een WGA-uitkering mocht hebben. Daarnaast hebben we het bij ziekte van een medewerker dan nog niet over alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden gehad. Die u als werkgever met betrekking tot de Wet verbetering poortwachter (Wvp) in Nederland heeft. Wist u dat een dag verzuim een werkgever gemiddeld €250 door verminderde productiviteit en kosten voor een eventuele vervanger kost!!

Payrolling en ziekte

Indien u van payrolling gebruikmaakt, heeft u echter niets meer met de WIA, WGA, Ziektewet, Wet verbetering poortwachter en re-integratie van zieke medewerkers te maken. Doordat u bij payrolling geen juridisch werkgever meer bent (zie ook payrolling voordelen), heeft u immers ook geen medewerkers meer in dienst.

Hierdoor kunt u uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen. Uw premie wordt namelijk vaak over uw loonkosten berekend en bij payolling zijn deze 0. U heeft bij payrolling hierdoor dus geen twee jaar loondoorbetalingsverplichting bij ziekte meer. Het payrollingbedrijf is immers door het juridisch werkgeverschap voor de doorbetaling en begeleiding van uw medewerker tijdens ziekte verantwoordelijk geworden. Uw aansprakelijkheidsverzekering voor uw personeel dient u echter wel nog steeds aan te houden!!

Payrollingtarieven en ziekte

U begrijpt dat het ziekteverzuim van uw medewerkers het grootste risico met betrekking tot de kosten voor payrollingbedrijven is. De andere kosten zijn namelijk bijna allemaal een vast gegeven (behalve natuurlijk het ontslagrisico). Payrollingbedrijven zijn op dit gebied dan ook net verzekeringsmaatschappijen. En zullen de kosten hiervan voor een groot gedeelte in hun payrollingtarieven vooraf door calculeren. Maar bij een hoger ziekteverzuim of extra begeleiding de kosten mogelijk aan u proberen door te berekenen.

Veel voorkomende manieren van het doorberekenen door payrollingbedrijven bij een hoger ziekteverzuim in een bepaalde periode, is een payrollingtariefverhoging of nacalculatie. Zie hiervoor ook onze payrollingtariefchecklist.

Let u er daarom in uw payrollingofferte op a. wat uw eigen risico voor ziekte qua aantal dagen of uren is. b. Wat de eventuele verhoging van uw payrollingtarief bij een hoger ziekteverzuim is. c. Wat de wijze waarop een eventuele nacalculatie wordt gedaan. En d. welke kosten eventueel vanuit een traject Wet verbetering poortwachter worden doorberekend.

Vraagt u daarnaast ook altijd e. hoe hoog het ziekteverzuimpercentage bij een payrollingbedrijf is (lager dan het landelijke gemiddelde?). f. Welke arbodienst en verzuimverzekering het payrollingbedrijf heeft? Deze zaken geven namelijk aan hoe een payrollingbedrijf haar verzuimbeleid voor uw payrollingwerknemers straks heeft geregeld (b.v. Inhouse verzuimspecialisten).

Uiteindelijk betaalt u namelijk immers indirect uw ziekte uren/dagen zelf (middels een reservering in uw payrollingfactor) en draait u dus voor een payrollingfactorverhoging of nacalculatie op!

Kortom, vraag voor uzelf als werkgever wat de voorwaarden bij ziekteverzuim zijn. Controleer deze in uw payrollingofferte, payrollingovereenkomst of algemene voorwaarden. En vraag hoe hoog het ziekteverzuim bij hen is en welke arbodienst en verzuimverzekering het payrollingbedrijf heeft.

Coronavirus (Covid-19) en payrolling

U ziet dat er nogal wat punten zijn waarop u bij payrolling en ziekte voor uzelf en uw werknemers bij een payrollingbedrijf op moet letten. Nu zeker! Want hoe gaat een payrollingbedrijf met het Coronavirus (Covid-19) en de ziektegevolgen hiervan (o.a. ziekte- en quarantainedagen, coronatestkosten, vaccinatiekosten, re-integratie, NOW-regelingen) om?

Ziekmelden bij payrolling

Tenslotte is een veel voorkomend twistpunt, met betrekking tot zieke payrollingwerknemers, tussen werkgevers en/of ondernemers enerzijds en payrollingbedrijven anderzijds. Het feit dat payrollingwerknemers, naast bij een ondernemer en/of werkgever, zich ook bij het payrollingbedrijf dienen ziek te melden. Payrollingbedrijven zijn immers als juridische werkgever voor wat betreft de ziekte- en eventuele re-integratiebegeleiding en mogelijke boetes hiervoor verantwoordelijk.

Vergeet uw payrollingwerknemer zich bij het payrollingbedrijf ziek te melden. Dan ontvangt deze werknemer geen ziektegeld over zijn/haar contracturen. Maar krijgt u deze uren wel gewoon als zijnde gewerkte uren door gefactureerd!! U zult begrijpen wat dan de discussie is. Let u daarom dus bij payrolling ook altijd goed op of uw payrollingwerknemer zich wel of niet bij het payrollingbedrijf heeft ziek gemeld!

Doordat wij dagelijks payrollingoffertes, payrollingovereenkomsten en algemene voorwaarden van diverse payrollingbedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen dat het punt ziekte voor u goed is afgedekt en geregeld. Hierdoor komen u en uw medewerkers bij ziekte achteraf niet voor verrassingen te staan. Vraag daarom dus nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek, payrollingofferte of payrollingberekening bij ons aan!

Payrollingofferte en ontslag

Payrolling wordt steeds populairder in Nederland. Daarnaast komen er gelukkig ook steeds meer regels rondom payrolling (Wet Werk en Zekerheid, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en Wet aanpak schijnconstructie (WAS)).

Belangrijk bij uw payrolling keuze is daarom goed te kijken naar de regelingen, die een payrollingbedrijf rond ontslag hanteert. Vooral als u vaste medewerkers met onbepaalde tijdscontracten heeft, zijn de regels omtrent ontslag van belang.

Payrolling en ontslag in Nederland

Met payrolling koopt u namelijk een deel van uw ontslagrisico af. Stel dat de vraag afneemt (economische redenen) of dat iemand zijn werk niet goed doet (disfunctioneren). Dan zou u relatief eenvoudig, met het inachtneming van een in het payrollingcontract vastgestelde opzegtermijn, van iemand afscheid moeten kunnen nemen. Het payrollingbedrijf is namelijk in juridische zin de werkgever van de desbetreffende payrollingwerknemer en dient het ontslag verder voor u af te handelen.

U begrijpt dat een ontslagprocedure de nodige risico’s en kosten voor payrollingbedrijven met zich meebrengt. Payrollingbedrijven zijn daarom op dit gebied dan ook net verzekeringsmaatschappijen en zullen de kosten van ontslag voor een groot gedeelte in hun payrollingtarieven door calculeren. Maar echter waar mogelijk (bij onduidelijkheden) deze ook aan u proberen door te berekenen.

Let u er daarom op wat er van u met betrekking tot dossiervorming bij ontslag wordt verlangd. Wat uw kosten bij een herplaatsingstraject zijn. En wat uw eventuele kosten bij een ontslagvergoeding (o.a. transitievergoeding) zijn. Kortom, vraag wat de voorwaarden bij ontslag zijn en controleer deze in uw payrollingofferte, payrollingovereenkomst en/of algemene voorwaarden!

Wet werk en zekerheid en ontslag

Met de komst van de Wet werk en zekerheid in 2015 wilde de overheid voor een eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar ontslagstelsel zorgen.

Waar eerst namelijk een rechter de ontslagvergoeding meestal op de kantonrechtersformule baseerde en het UWV geen vergoeding toekende. Is dit verschil met deze wet, door bij beide routes een zogeheten “transitievergoeding” in te voeren, weggenomen.

Daarnaast is met de Wet werk en zekerheid ook de ontslagregels voor een payrollingwerknemer gelijk getrokken. Er was eerst bepaald dat, als u bij payrolling een werknemer wilde ontslaan, dit ontslag eerst door het UWV of kantonrechter moest worden getoetst. De Wet werk en zekerheid bepaalt nu vanaf 2015 echter door wie dat moet gebeuren. Dit is namelijk afhankelijk van de reden voor ontslag. Bij ontslag van een payrollingwerknemer zijn de omstandigheden op uw werkvloer namelijk nog steeds bepalend.

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en/of langdurige arbeidsongeschiktheid toetst het UWV of u en het payrollingbedrijf aan de eisen om het payrollingcontract te beëindigen, hebben voldaan. In alle andere gevallen zal een kantonrechter het ontslag toetsen. Meer info zie Rijksoverheid.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en ontslag

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1-1-2020 heeft de politiek enkele nadelige effecten (en de niet behaalde doelen) vanuit de Wet werk en zekerheid (WWZ) gerepareerd. Het doel van de wet is om het verschil (gat), welke is ontstaan tussen vast en flex, kleiner te maken en het voor werkgevers in Nederland aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen.

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is het namelijk mogelijk om het vaste contract van medewerkers flexibeler te maken (extra mogelijkheden om een contract door de kantonrechter te laten ontbinden) en de flexibele contracten iets vaster. Naast de nieuwe regels omtrent ontslaggronden en transitievergoedingsregeling zijn met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ook de WW-premie, ketenbepaling en de dienstverlening payrolling opnieuw bekeken en aangepast.

Payrollingwerknemers hebben vanuit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) vanaf (a.) de eerste dag in plaats van twee jaar, ongeacht een proeftijd, recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Daarnaast worden, door middel van een aanvullende regeling in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), (b.) kleine werkgevers voor de transitievergoeding, als zij hun bedrijf wegens pensionering of ziekte moeten beëindigen, gecompenseerd en is bij lange dienstverbanden de (c.) transitievergoedingsopbouw verlaagd.

Cumulatiegrond bij ontslag en payrolling

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet het ontslag voor werkgevers ook gemakkelijker worden. Een werkgever (lees payrollingbedrijf) in Nederland moest namelijk in het verleden nog volledig aan 1 van de 8 ontslaggronden voldoen. Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is het mogelijk een werknemer, als er sprake van een optelsom van omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) is, te ontslaan.

Door deze nieuwe negende grond heeft een kantonrechter in Nederland nu de mogelijkheid om verschillende omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) te combineren. Wanneer de cumulatiegrond daadwerkelijk voor het ontslag wordt gebruikt, is het belangrijk te weten dat een werknemer hierbij een halve transitievergoeding extra (bovenop de transitievergoeding) kan krijgen.

Heeft u genoeg over de Wet werk en zekerheid, nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), transitievergoedingen en uw verantwoordelijkheden bij ontslag bij payrolling gelezen. Dan kunt u altijd een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek, payrollingofferte, payrollingberekening bij ons aanvragen!

Doordat wij namelijk dagelijks payrollingoffertes, payrollingovereenkomsten en algemene voorwaarden van diverse payrollingbedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen dat het punt ontslag voor u namelijk goed is afgedekt. Hierdoor komt u achteraf bij een ontslag van een payrollingmedewerker niet voor verrassingen te staan.

Payrollingofferte en pensioen

Een belangrijke vraag die u zichzelf en voor uw medewerkers bij payrolling moet stellen, is: “Hoe is de pensioenregeling (Bpf of adequate pensioenregeling) bij het desbetreffende payrollingbedrijf voor mijn werknemers geregeld?” Naast ziekte en ontslag is pensioen namelijk een belangrijke regeling, die van groot belang voor de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers is.

Payrolling en pensioen per 1 januari 2021

Het voormalige StiPP-pensioen was als payrolling pensioenregeling niet meer toereikend (geen 14,5% premie voor de werkgever) en is dus per 1 januari 2021 als payrolling pensioen in Nederland komen te vervallen.

Voor uw payrollingwerknemers bij een payrollingbedrijf geldt per 1 januari 2021 v.w.b. pensioen nu het volgende:
“Is het voor een payrollingbedrijf niet mogelijk om voor uw payrollingwerknemers bij de pensioenregeling, die vanuit uw branche of sector (Bpf) geldt, aan te sluiten. Dan dient het payrollingbedrijf voor uw payrollingwerknemers per 1 januari 2021 over een ‘adequaat’ pensioen te beschikken”.

Adequaat pensioenregeling bij payrolling

Deze ‘adequaat’ pensioenregeling moet volgens de overheid ten minste voorzien in:

  a. Een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;
  b. Het ontbreken van een wachttijd of drempelperiode als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Pensioenwet;
  c. Een totale werkgeverspremie, zoals bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, van tenminste 14,5% van de som van de pensioengrondslag van de arbeidskrachten, die door de onderneming in het kader van payrolling ter beschikking worden gesteld.

Brand New Day is een voorbeeld van een pensioenaanbieder in Nederland. Die een adequaat WAB-proofed payrolling pensioenregeling voor payrollingbedrijven en hun payrollingmedewerkers heeft ontwikkeld en aanbiedt.

Pensioenadviseur bij payrolling inschakelen

Een goed en erkend payrollingbedrijf zal altijd een pensioenadviseur inschakelen om zo de eventuele gevolgen voor iedere individuele medewerker te bekijken.

Daarnaast kan deze pensioenadviseur dan ook beoordelen of een waardeoverdracht (= het overdragen van de waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van werkgever wisselt) voor iedere individuele payrollingwerknemer zinvol is.

Laat uw werknemers hiervoor dan wel even het pensioenregister raadplegen. Dit i.v.m. mogelijke overige pensioenpotjes bij andere Bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf).

Tenslotte, zien wij voor wat betreft payrolling en pensioen nog steeds vaak bij payrollingbedrijven. Dat er door hen niet samen met een pensioenadviseur (bewust) wordt gekeken naar de eventuele negatieve gevolgen van het overstappen naar een andere pensioenregeling. B.v. beschikbare premiestelsel versus middelloonregeling of eindloonregeling.

De gevolgen zijn dan in de (nabije) toekomst voor uw payrollingwerknemers soms dan niet te overzien. B.v. lager/minder (nabestaanden) pensioen bij pensionering en/of verlies evt. vervroegd pensioenregeling of VUT-rechten vanuit de huidige (Bpf) pensioenregeling!

Een goed en erkend payrollingbedrijf (kaf van het koren) zal dan in dezen u en uw desbetreffende werknemer(-s) namelijk adviseren geen gebruik van ‘gewoon’ payrolling te maken. Waarbij het payrollingbedrijf dus de juridische werkgever van uw werknemer wordt en hij/zij hierdoor aan een adequate pensioenregeling moet gaan deelnemen.

Hierdoor is hij/zij dan namelijk niet meer aan het Bpf in uw branche verbonden en verliest zijn/haar eventuele opgebouwde rechten.

Dienstverleningsvariant bij payrolling

In zo’n geval dient naar onze mening een payrollingbedrijf voor hem/haar over een zogeheten “Dienstverleningsvariant” te beschikken en deze ook goed kunnen toepassen.

Bij deze payrolling dienstverleningsvorm blijft uw werknemer dus in dienst bij u en hierdoor ook aangesloten bij zijn/haar bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Het payrollingbedrijf wordt echter door u gemachtigd om alle afdrachten omtrent belastingen, sociale en pensioenpremies op uw aansluitnummers te doen. Daarnaast betaalt u bij deze payrolling dienstverleningsvorm ook gewoon alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemer. En regelt het payrollingbedrijf ook de ziekte- en eventuele re-integratiebegeleiding van deze werknemer.

Voor het punt ontslag wordt bij deze payrolling dienstverleningsvorm vaak afgesproken, dat het payrollingbedrijf u kosteloos bij een ontslagprocedure zal ondersteunen. Echter het payrollingbedrijf kan het ontslag niet zelf aanvragen en regelen. Dit komt doordat de werknemer nog steeds bij u juridische in dienst is (het enige verschil met “gewone” payrolling). Vraag bij uw payrollingbedrijf of zij deze payrollig dienstverleningsvorm ook kunnen aanbieden en regelen. Let op, de benaming kan anders zijn, bijvoorbeeld Jobtimize bij SoToff (vroeger Fortium Payroll) in Almelo.

Deze payrolling dienstverleningsvorm wordt namelijk ook vaak toegepast als een werknemer pertinent weigert over te stappen naar payrolling. En hiermee de overgang van u en uw andere werknemers naar payrolling blokkeert. Voor hem/haar wordt dan deze payrolling dienstverleningsvorm (tijdelijk) toegepast en blijft hij/zij nog (even) juridisch in dienst bij u.

Tenslotte, zal de aansluiting voor iedere individuele payrollingwerknemer bij zijn/haar bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) praktisch voor payrollingbedrijven, die in meer dan 20 branches actief zijn, bijna niet mogelijk zijn. Maar een verplichte adequate pensioenregeling voor iedere payrollingmedewerker zorgt er tenminste eindelijk voor, dat payrollingbedrijven op het punt van pensioen niet meer onderling kunnen concurreren!

Doordat wij over eigen pensioenadviseurs beschikken en dagelijks payrollingoffertes, payrollingovereenkomsten en algemene voorwaarden van diverse payrollingbedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen dat het punt pensioen goed in uw payrollingovereenkomst wordt geregeld. Hierdoor komen u en uw medewerkers (bij hun pensioen) achteraf niet voor verrassingen te staan. Vraag daarom dus nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek, payrollingofferte of payrollingberekening bij ons aan!

Vraag een vrijblijvende payrollingofferte over payrolling aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollingtariefchecklist

Om te weten wat u bij payrolling voor u en uw medewerkers aanschaft. Volgt hieronder onze speciale payrollingtariefchecklist. Dit zodat u nog makkelijker payrollingfactoren, payrollingtarieven of prijzen in diverse payrollingoffertes met elkaar kunt vergelijken.

 • Tarief inclusief of exclusief vakantiegeld en /of vakantiedagen?;
 • Tarief inclusief ziekte (zonder eventuele nacalculatie)?;
 • Tarief inclusief ziekte- of re-integratiebegeleiding (Wet verbetering poortwachter (Wvp))?;
 • Tarief bij verschillende ziektepercentages?;
 • Tarief inclusief ziekte- en/of quarantainedagen?;
 • Tarief inclusief coronatestkosten, vaccinatiekosten en re-integratie;
 • Tarief inclusief alle juridische kosten bij ontslag?;
 • Tarief inclusief kosten herplaatsingstraject bij ontslag?;
 • Zitten ATV/ADV dagen in het payrollingtarief of worden ze doorberekend?;
 • Tarief inclusief alle feestdagen?;
 • Tarief inclusief alle kort verzuim/bijzonder verlof/zorgverlofdagen?;
 • Tarief inclusief hulp met maken RIE (Risico inventarisatie & evaluatie)?;
 • Tarief inclusief geboorteverlofdagen?;
 • Tarief inclusief seniorendagen?;
 • Tarief voor AOW-gerechtigden of scholieren/studenten?;
 • Tarief en regelingen voor herintreders en arbeidsgehandicapten?;
 • Tarief en regeling eventuele subsidieteruggaven (BBL/50+)?;
 • Tarief toeslag- of overwerkuren?;
 • Tarief bij koppeling met uw urenverwerkingssysteem?;
 • Tarief bij verschillende betalingstermijnen (o.a. automatische incasso)?;
 • Tarief reiskosten en onbelaste vergoedingen (1:1)?;
 • Tarief voor “Dienstverleningsvariant”?
 • Welke pensioenregeling (Bpf of adequaat) voor uw werknemers?;
 • Nabestaande pensioenregeling?;
 • Pensioenvoorlichting (gratis) door pensioenadviseur?;
 • Regeling en percentages bij bijv. een NOW-regeling?;
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV) en/of jeugd-LIV 1:1 terug overgemaakt?;
 • Tarief verloning DGA (gratis?)?;
 • Mogelijke aanvangskosten?;
 • Inhoud secundaire arbeidsvoorwaardenpakket?;
 • Tarief inclusief collectieve ongevallenverzekering?;
 • Scholing (gratis?) voor uw werknemers?;

U ziet dat er nogal wat punten zijn waarop u bij payrolling voor uzelf en voor uw medewerkers op moet letten. Doordat wij dagelijks payrollingoffertes, payrollingovereenkomsten en algemene voorwaarden van diverse payrollingbedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen dat bovenstaande punten prima in uw payrollingtarief zijn geregeld en u dus geen kat in een zak koopt. Vraag daarom dus nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek, payrollingofferte of payrollingberekening bij ons aan!

Vraag een vrijblijvende payrollingofferte over payrolling aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollingofferte en tips en tricks lijst

Om tot de juiste payrollingbedrijf keuze te komen. Hebben wij hieronder nog even enkele payrolling tips & tricks voor u op een rijtje gezet.

1. Financiële betrouwbaarheid checken

Check de financiële betrouwbaarheid van een payrollingbedrijf. Bij twijfel vraag via de Kamer van Koophandel de laatste jaarcijfers op! Doe dus alleen zaken met payrollingbedrijven waarvan u zeker weet dat ze financieel betrouwbaar en solide zijn.

Hiervoor geldt dus minimaal het keurmerk NEN-4400, een recente WKA-verklaring van de Belastingdienst en de beschikking over een G-rekening.

2. CAO verschillen checken

Voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 was het goed om de mogelijke verschillen voor uw werknemers, vanuit uw eigen huidige CAO ten opzichte van die bij een payrollingbedrijf te checken.

Dit gold voor o.a. wachtdagen, loondoorbetalingspercentages bij ziekte, kortverzuim, bijzonder verlof en kortdurend zorgverlofregeling, gehanteerde salarissen en toeslagen en pensioenregeling.

De genoemde verschillen mogen er met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans echter niet meer zijn. Payrollingbedrijven dienen namelijk vanaf 2020 de gehele inlenersbeloningsregeling vanuit uw CAO over te nemen.

Daarnaast is het voor payrollingbedrijven per 1 januari 2021 ook verplicht om in eerste instantie voor haar payrollingwerknemers een aansluiting bij het voor uw branche geldende bedrijfstakpensioenfonds (Bfp) te regelen.

Is dit niet mogelijk dan dienen payrollingbedrijven zelf een ‘adequaat’ pensioenregeling (14,6% werkgeverspremie) voor hun payrollingwerknemers te regelen. In het laatste geval is het nog wel goed om na te gaan bij wie en onder welke voorwaarden dit is geregeld.

Tenslotte, controleer ook altijd welk secundaire arbeidsvoorwaarden het payrollingbedrijf in hun payrollingofferte voor uw werknemers heeft geregeld. Bijvoorbeeld collectiviteitsregelingen voor verzekeringen, kortingen op telefoons, vakanties, sportscholen of concerten.

3. Referenties checken

Vraag om referenties en schroom niet die na te bellen!

4. Schakel uw financieel adviseur of accountant in

Betrek uw financieel adviseur of accountant bij uw besluitvorming rond payrolling.

Zij kennen immers uw bedrijf, verzekeringen en personeelskosten vaak door en door. En weten o.a. hoe de volgende zaken bij u zijn geregeld of kosten. Verzuimverzekering, rechtsbijstandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, arbodienst, kosten ziekte- en re-integratiebegeleiding, arbeidsdeskundigonderzoeken, werkplek aanpassingen, RIE, kosten loonadministratie, werkgeverslasten (eigen risicodragerschap), pensioenpremies, kosten uitzendbureaus, juridische bijstand bij arbeidsovereenkomsten opstellen of arbeidsconflicten, transitie- of ontslagvergoedingen, boetes UWV, arbeidsinspectie of Belastingdienst …

5. Vraag meerdere payrollingoffertes aan

Vraag niet 1 payrollingofferte maar meerdere payrollingoffertes aan en vergelijk goed wat u wordt aangeboden. Gebruik hiervoor o.a. onze payrollingtariefchecklist.
Bij een payrollingofferte via ons is deze check al voor u gedaan!!

6. Check de regelingen bij ziekte en ontslag

Let u vooral in een payrollingofferte op de regelingen voor wat betreft ziekte en ontslag.

Voor het punt ziekte geldt de mogelijke nacalculaties van de kosten of een verhoging van uw payrollingfactor bij veel voorkomend ziekteverzuim in een bepaalde periode binnen uw bedrijf.

Bij ontslag moet u goed opletten wat er met betrekking tot dossiervorming bij ontslag van u wordt verlangd. Wat uw kosten bij een herplaatsingstraject en/of een ontslagvergoeding (o.a. transitievergoeding) zijn.

7. Check de reserveringen

Let u in uw payrollingofferte er ook op of alle ziektedagen (nacalculatie), vakantie-, feest-, bijzonder verlof-, kort verzuim-, senioren of ADV- of Atv-dagen en/of overige vrije dagen of uren reserveringen door het payrollingbedrijf in haar payrollingfactor zijn verwerkt/versleuteld. En dus niet achteraf door het payrollingbedrijf aan u in rekening worden gebracht. Goedkoop is bij payrolling dan namelijk duurkoop!

8. Communicatie naar medewerkers

Communiceert u tijdig met uw werknemers. Zodat uw besluit om van payrolling binnen uw bedrijf gebruik te gaan maken. Niet voor verrassingen en onrust op uw werkvloer zorgt.

Vraag een vrijblijvende payrollingofferte over payrolling aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voordelen van payrolling

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen van payrolling voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om van payrolling gebruik te maken.

Lagere personeelskosten met payrolling

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeels- en salarisadministratie in Nederland (maar ook in Duitsland en België) tegen lage payrollingkosten doen. In veel gevallen bent u met payrolling zelfs goedkoper uit. Dan wanneer u uw werknemers in Nederland zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payrolling namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payrolling in Nederland veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payrolling gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payrolling

U weet vooraf wat uw personele kosten (payrollingkosten) met payrolling bij een payrollingbedrijf zullen zijn. Zodat u in uw kostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrollingtarief per gewerkt uur van uw werknemers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollingbedrijf. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payrolling. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollingbedrijf bij payrolling.

Minder administratie bij payrolling

Kosten, facturen en/of aangiften van instanties, zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payrolling. U kunt dus bij payrolling als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen. En u heeft daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten en kosten in uw branche te maken. U heeft immers bij payrolling als voordeel geen werknemers meer in dienst!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payrolling

In de praktijk blijft u bij payrolling voor uw werknemers nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollingbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payrolling fungeert. U blijft met payrolling namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payrolling verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Geen werkgeversrisico's bij payrolling

Uw huidige en/of nieuw geworven werknemers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij het payrollingbedrijf op de loonlijst (= payrolling vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollingbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw werknemers is. U heeft bij payrolling namelijk geen werknemers meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte bij payrolling

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) werknemers bij payrolling meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payrolling niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw werknemers ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant kost iedere minuut u vaak geld! Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw werknemers bij payrolling geregeld. U ziet aan uw werknemers wordt door ons bij payrolling ook gedacht. Na dit gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer over wat payrolling is en voor u, uw werknemers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of payrollingofferte op maat bij ons aan!

Vraag een vrijblijvende payrollingofferte over payrolling aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Over ons

Wij kunnen elke MKB-ondernemer en/of werkgever in Nederland (maar ook België en/of Duitsland) een passende payrollingofferte tegen een scherp payrollingtarief aanbieden.

Vraagt u daarom nu snel direct een geheel vrijblijvend adviesgesprek of payrollingofferte op maat bij ons aan. U ontvangt deze payrollingofferte boordevol informatie over payrolling voor u, uw bedrijf en medewerkers dan binnen 24 uur!

Payrollingbedrijven in Nederland

De volgende payrollingbedrijven in Nederland kunnen u ook in hun payrollingofferte uitleggen wat payrolling inhoudt en kost. Echter ondanks dat zij gezamenlijke enkele 10.000en medewerkers bij diverse bedrijven in verschillende branches en plaatsen in Nederland op de payroll hebben staan. Controleer uw payrollingofferte altijd goed met behulp van bovenstaande informatie, uitleg of advies.

Payrollingbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.